Диета дружбы
Новые шаблоны для джумла

Miresevini ne Butrint

Butrinti është përshkruar si një mikrobotë e historisë së Shqipërisë. Nga vendosja e tij strategjike Butrinti ka figuruar në historinë e Mesdheut që nga lufta e parë e Peloponezit në shekullin e 5-të para Kr. deri në luftrat e Napoleonit në shekullin e 19-të . Monumentet e tij të ndërtuara gjatë periudhave të ndryshme historike pasqyrojnë këtë histori të gjatë dhe komplekse. Kjo histori e gjatë vendosjeje ka qenë e influencuar fuqishëm nga ndryshime të vazhdueshme të mjedisit: në mënyrë të vecantë depozitimet e ngadalta në gjirin e detit që dikur shkonin drej veriut në vendin e qytetit Kaon Foinike dhe në jug deri në qytetin e fortifikuar Cuka e Ajtoit. Ky tranzicion nga deti tek mocali dhe rrjedhimisht në tokë përcaktoi ndryshime në vendosjen e banimeve, porteve, bujqësisë dhe industrisë për shumë e shumë mijëvjecarë. Lexo më shumë...

Kalendari i aktiviteteve kulturore në Parkun Kombëtar Butrint.

kliko ketu

Partneret Tane

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 8
  • 10