Parku Kombëtar Butrint

Kalendari i aktiviteteve kulturore në Parkun Kombëtar Butrint


18 prilli               “Dita Ndërkombëtare e Monumenteve dhe siteve”

18 maji               “Dita Ndërkombëtare e Muzeve”

21 maji               “Dita Botërore e Diversitetit Kulturor për Dialog dhe Zhvillim”

24 maji               “Dita Evropiane e Parqeve Natyrore”

21 qershori         “Dita Ndërkombëtare e Muzikës”

27 shtatori          “Dita Botërore e Turizmit”

29 shtator           “Dita Kombëtare e Trashëgimisë Kulturore”

26-30 shtator      “Ditët Evropiane të Trashëgimisë Kulturore”, “Open Week”