Parku Kombëtar Butrint

Çmimet e biletave për hyrjen në Qytetin Antik të Butrintit janë si më poshtë vijon:

 

Bileta p ër individë1000 lekë / person
Bileta për grupe  800 lekë / person
Bileta për Studentët Shqiptar   300 lekë / person
Bileta për pensionistë dhe persona me aftësi të kufizuar Shqiptar  500 lekë / person
Fëmijë nga 12-18 vjec  500 lekë / person
Fëmijë fëmijë nën 12 vjeçFALAS

 

Biletat mund t'i merrni prane sportelit tone ne momentin e mberitjes ne Parkun e Butrint, ose mund t'i merrni online ne portalin:

www.cultureticketsalbania.al