Parku Kombëtar Butrint

Stafi i Parkut Kombetar Butrint

 

Drejtor :

Everest Elmazaj

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Përgjegjës sektori i arkeologjisë dhe trashëgimisë kulturore :

Erjona Goxharaj

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Përgjegjës e finance dhe burimeve mbështetëse :

Shehadete Kondi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specialiste e monumenteve :

Albana Kolagji

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specialiste e turizmit :

Dorina Dhima

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specialiste e muzeut :

Liri shametaj

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specialist :

Denis Ismaili

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.