Parku Kombëtar Butrint

Stafi i Parkut Kombetar Butrint


Drejtor :

Erlind Sulo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Përgjegjës sektori i arkeologjisë dhe trashëgimisë kulturore :

Everest Elmazaj

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Përgjegjës e finance dhe burimeve mbështetëse :

Shehadete Kondi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specialiste e monumenteve :

Evjeni Mato

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specialiste e arkeologjisë :

Erjona Goxharaj

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specialiste e turizmit :

Dorina Dhima

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specialiste e muzeut :

Liri shametaj

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.